Človek a príroda

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Anna Kračúnová

Ročné obdobia očami detí

Mgr. Tatiana Chnapková

Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole

Mgr. Jana Mihóková

Využívanie objavných činností v tematickom okruhu Príroda

Sylvia Zsigraiová

Separovanie odpadu Námety pre predprimárne vzdelávanie

Katarína Fedorová

Jeseň a jej tajomstvá Námety na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

Bc. Veronika Mareková

Edukačné hry a činnosti zamerané na prírodovedné vzdelávanie v materských školách

Vlasta Brezovská

Domáce zvieratá v edukačných hrách a činnostiach

Renáta Triščová

Ovocie a zelenina. Edukačné aktivity na ich poznávanie

Bc. Eva Kišoňová

Zvieratá, ktoré žijú v zajatí snehu

Mgr. Viktória Boján

Príroda sa zobudila

Silvia Gatialová

Hry a edukačné činnosti s tématikou prírody

Jana Vinceová

Environmentálna výchova v materskej škole

Bc. Eva Frická

Edukačný projekt environmentálnej výchovy v materskej škole

Eva Jusková

Bádateľské činnosti detí v materskej škole

Mgr. Margareta Špániková

Deti sveta

Emília Petričková

Príroda a jej ochrana

Mgr. Silvia Hrehová

Enviroprojekt zážitkovým učením

Mgr. Radoslava Flimerová

Projektové vyučovanie - Voda

Mgr. Radoslava Flimerová

Projektové vyučovanie – Cestujeme svetom

Bc. Jana Čajková

Prírodovedné aktivity v materskej škole

Judita Šramková

Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole

Hildegarda Sany

Mladí pestovatelia

Mgr. Lucia Petrišová

Chráňme si našu Zem

Aneta Liptáková

Environmentálny svet

Martin Lenard

Starám sa o svoje telo

Mgr. Júlia Bláha

Výlet do lesa

Martin Lenard

Poznaj a chráň našu prírodu

Miroslava Profantová

Chrobáčiky objavujú prírodu

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.