Človek a spoločnosť

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Stanislava Zdútová

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám

Daniela Hurná

Betlehemská hviezdička. Pásma a divadielka s vianočnou tematikou

Anna Rašíková

Vláčik slušného správania

Bc. Anna Bukovinová

Od Lucie do Vianoc

Katarína Repková

Bezpečnosť cestnej premávky

Tímea Majerová

Rozprávkový karneval Školský projekt

Bc. Klaudia Hricová

Námety k oslavám ku Dňa matiek

Helena Haničáková

Čarovné slovíčka. Edukačný projekt

Nataša Tatranská

Zošit edukačných hier s regionálnym zameraním

Mária Krausová

Využitie prvkov regionálnych tradícií v predprimárnom vzdelávaní

Nataša Tatranská

Školský projekt Malinôčka s regionálnym zameraním

Gabriela Šrenkelová

Poďte s nami na oslavy

Bc. Janette Grácová

Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom prosociálnych hier v materskej škole

Bc. Agáta Šuleková

Aktivity na rozvoj prosociálnej výchovy detí

Bc. Agáta Šuleková

Aktivity na realizáciu interkultúrnej výchovy v podmienkach materskej školy

Mgr. Ružena Kušniríková

Osobnostný a sociálny rozvoj detí v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole

Mgr. Dana Koštová

Rok v materskej škole - Keď prichádza jar

Anna Sukovatá

Regionálne prvky v edukačnom procese materskej školy

Mgr. Anna Rojková

Ľudové tradície v štyroch ročných obdobiach

Mgr. Dana Koštová

Aktivity z regionálnej výchovy pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku

Judita Šramková

Dopravná výchova

Mgr. Ľudmila Koberová

Dopravná výchova v predprimárnej edukácii

Mgr. Lenka Kozáková

Deň na kolesách

Csilla Bánová

Bezpečne na ceste

Jana Jakubová

Štyri ročné obdobia zážitkovým učením

Magdaléna Hudáková

Tvorivá dramatika v materskej škole

Bc. Bižová Lucia

Priateľstvo je vzácny dar

Mgr. Mária Dianová

Ja a moji kamaráti

Bc. Zdenka Kiselová

Hry na podporu socializácie a komunikácie detí predškolského veku

Mgr. Iveta Migašová

Hráme sa spolu ruka v ruke

Stránky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.