Človek a svet práce

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Beáta Siheľská

Psychomotorické hry na rozvoj jemnej motoriky

Marta Rückschlosová

Mozaika a artefakt z nití v našej škôlke

Oľga Kaľavská

Regionálne okienko – od januára po december

Katarína Pásztorová

Pracovné aktivity v materských školách

Laura Ilavská

Darček pre babičku

Anna Koldrásová

Čo tie rúčky vedia

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.