Jazyk a komunikácia

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Božena Polláková

Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov II.

Mgr. Beáta Džačovská

Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov I.

Mgr. Alena Vrábľová

Súbor aktivít zameraný na rozvoj jazykových a komunikatívnych kompetencií rómskych detí

PaedDr. Anna Knapová

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti rozprávkou

Bc. Katarína Töröková

Doplňovačky s prediktabilným textom

Bc. Monika Kulpová

Čarovné príbehy v maľovanom čítaní

Andrea Vojtová

Rozprávkove kreslo – Paraniši stolko Rozprávky v edukačných aktivitách

Bc. Anna Bertová

Realizácia edukačných aktivít podľa námetov z detskej literatúry

Mgr. Janka Martinská

Pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností

Mgr. Viktória Madziková

Rozprávkový svet

PaedDr. Iveta Hajdúková

Rok v materskej škole v básniach a riekankach

Mgr. Michaela Tatarková

Zlomjazýček

Magdaléna Hamráková

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v praxi materskej školy

Mgr. Beáta Katona

Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí v materskej škole

Edita Gallíková

Rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít

Mária Fešková

Rozvíjaj sa jazýček

Mária Hozová

Raz budem žiakom. Rozvíjanie komunikačných zručností dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity

Miroslava Ďurejová

Poslúchaj ma rúčka

Jana Hudáková

Od rozprávky k rozprávaniu – program na rozvoj reči

Božena Gonosová

Hravou formou spoznávame spisovný jazyk

Bc. Helena Imrová

Edukačné aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v materskej škole

Mgr. Miroslava Gállová

Čmáram, kreslím, píšem… Zbierka pracovných listov

Katarína Hajduová

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom maľovaného čítania

Bc. Ildikó Bernáthová

Šikovní Šmolkovia

Zuzana Krupiová

Spracovanie divadelného predstavenia Tri hlúpe kačiatka

Mária Sujová

Rozprávkový chodníček

Ľudmila Paličková

Rozprávkový chodníček II.

Mgr. Darina Odlerová

Rozprávka Zvonček

Mgr. Mária Petrovičová

Projekt štruktúrovanej dramatickej hry Snehuľkovia

Mgr. Pavla Malinová

Od zrnka ku koláču

Stránky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.