Matematika a práca s informáciami

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Miroslava Polcová

Hráme sa s digitálnymi technológiami

Mgr. Eva Móriková

Včielka Bee Bot hľadá kvietky

Mgr. Katarína Buľko

Včielka Bee-bot v edukačných aktivitách

Mgr. Alena Slobodníková

Ukážky hier na rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole

Karina Točená

Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot

Bc. Veronika Bjalončíková

Edukačné aktivity a pracovné listy so zameraním na matematické predstavy

Ľubica Kantorová

Didaktické hry na rozvíjanie matematických predstáv

Mgr. Marcela Buľková

Včielka cestovateľka

Bc. Michaela Grajcárová

Matematika v predškolskom veku

Anna Grajcárová

Interaktívna tabuľa v edukačných aktivitách

Mgr. Zuzana Toporcerová

Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy

Anna Liptáková

Včielkine Lenkine pracovné listy II.

Anna Liptáková

Včielkine Lenkine pracovné listy I.

Bc. Zuzana Firmentová

Šmolkova matematika Pracovné listy

Alica Rusnyáková

Matematika hrou pre najmenších

Bc. Andrea Farkasová

Využitie edukačných softvérov v materských školách

Bc. Eva Labusová

Rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní

Ildikó Tóthová

Objavujme a spoznávajme život okolo materskej školy s digitálnou hračkou Bee-Bot

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.