Nezaradené

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Alena Faťolová

Využitie interaktívnej tabule pri hodnotení dieťaťa

Mgr. Petra Hasajová

Námety k výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole

Iveta Sotáková

Motivačný vplyv rozprávky na rozvoj gramotnosti detí predškolského veku

Agneša Thuzová

Interaktívna tabuľa ako prostriedok edukácie

Zdenka Jankurová

Gramotnosť a jej rozvíjanie prostredníctvom edukačných činností

Bc. Iveta Mlynarčíková

Realizácia edukačných aktivít v materskej škole II.

Bc. Iveta Mlynarčíková

Realizácia edukačných aktivít v materskej škole I.

Katarína Fedorová

Jeseň a jej tajomstvá Námety na rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a matematickej gramotnosti

Bc. Jaroslava Roziaková

Edukačné námety pre materské školy s tematikou prírody

Zdenka Vojtašková

Dobrodružstvá včielky Májky. Edukačné aktivity s tematikou leta

Bc. Miroslava Trpáková

Didaktický materiál s prvkami tvorivej dramatiky

Magdaléna Vaňová

Didaktické a pohybové hry v materskej škole

Bc. Katarína Töröková

Autokorektívne didaktické prostriedky v edukačnom procese materských škôl

Janka Magurová

Rozvíjanie počiatočného čítania, písania a počítania v materskej škole

Mgr. Ružena Kušniríková

Príprava detí z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy

Bc. Veronika Bjalončíková

Edukačné aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu a mediálnu výchovu

Martina Kurečková

Strom života

Katarína Šedivá

Rozprávkou Pampúšik spoznávam

Štecková Lenka

Prvky integrovaného vyučovania v materskej škole

Mgr. Mária Pagorová

Pri hre si rozumieme

Alžbeta Boženská

Poďme sa spolu hrať Zbierka hier II.

Mgr. Ivana Boženská

Poďme sa spolu hrať Zbierka hier I.

Darina Henczová

Od pramienka k moru

Katarína Mihalíková

Farebný vláčik v edukačných aktivitách materskej školy

Ivana Severová Bachroňová

Edukačné aktivity s využitím digitálnych technológií a tvorivej dramatiky v praxi

Anna Dolinská

Edukačné aktivity pre prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole

Natália Balogová

Čarovné hry a cvičenia pre deti

Mgr. Viera Fecenková

Z každého rožku trošku

Mgr. Lucia Kalafusová

S pirátom Fúzačom na cestách

Ivana Severová Bachroňová

Realizácia edukačných aktivít v materskej škole

Stránky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.