Spolupráca materskej školy s rodinou

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Daniela Hurná

Tvorivé dielne. Podpora spolupráce materskej školy a rodiny

Mgr. Lucia Seewaldová

Radosti v dúhovej škôlke – Spolupráca materskej školy s rodinou II.

Diana Bérešová

Spolupráca materskej školy a rodiny

Mgr. Lucia Seewaldová

Radosti v dúhovej škôlke – spolupráca materskej školy s rodinou I.

Mgr. Danka Simanová

Spoločne viac dokážeme

Jana Dobranská

Učíme sa spolu škola a rodina

Marta Dynisová

Spolupráca materskej školy a rodiny detí z marginalizovaných rómskych komunít

Mgr. Danka Simanová

Prečítaj mi rozprávku

Bc. Lucia Vojtaničová

Kooperácia s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít

Milada Hedvigyová

Róm – Neróm, hrajme sa spolu

Anna Neuvirthová

Aktivity spolupráce materskej školy a rodiny

Mária Kopečková

Spolupráca materskej školy a rodiny

Eva Hluchá

Rodič ako súčasť materskej školy

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.