Umenie a kultúra

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Slávka Macková

Tvorivá grafomotorika vo výtvarnom prejave

Tímea Majerová

Oslavujeme Deň matiek a Mesiac úcty k starším

Mgr. Mariana Jančiková

Jesenná paleta. Edukačné aktivity s využitím výtvarnej výchovy

PaedDr. Tatiana Gáborová

Možnosti rozvoja grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

Mgr. Lenka Kozáková

Zaspievaj si s orieškom

Mgr. Klára Slabeciusová

Rozvoj grafomotorických zručností cez výtvarné techniky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.