Zdravie a pohyb

Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

Iveta Dysková

Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu. Pracovné listy

Mgr. Zlata Knapíková

V rozprávke čistoty

Vlasta Brezovská

Pohybové hry a činnosti v materskej škole

Mgr. Mariana Kurimská

Bacilkovia. Edukačné činnosti na osvojenie si hygienických návykov

Mária Hozová

Zdravý štart do života

Mária Korečková

Veselý úsmev. Námety k výchove k starostlivosti o zúbky

Anna Rašíková

My sme deti maličké, rúčky máme čistučké

Katarína Repková

Ochrana zdravia

Mgr. Miriama Bartošová

Čistotníček

Mgr. Beáta Katona

Žiť zdravo – plávať hravo

Bc. Mária Tabajová

Škôlka zdravia

Monika Bódi Fejesová

Rastieme zdravo

PhDr. Irma Kurčíková

Podpora zdravia a zdravého životného štýlu (v teórii a praxi materských škôl)

Bc. Jana Mattová

Hry a činnosti na rozvoj hrubej motoriky a lokomočných pohybov

Bc. Monika Kulpová

Cvičíme hravo

Jarmila Antoničová

Športujem rád, pohyb je môj kamarát

Hildegarda Ivančová

Rastieme zdravo

Mgr. Petra Hasajová

Pohybové a relaxačné cvičenia v materskej škole

Anna Jurčová

Hygienické a zdravé návyky v pracovných listoch

Mgr. Darina Škarbová

Detská športová olympiáda

Eva Miklošová

Zdravie a čistota – polovica nášho života

Slávka Semaničová

Edukačná aktivita zdravé potraviny

Bc.Adriana Hlávková

Čisté, zdravé a hravé básne, riekanky a vyčítanky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.