Ja som

Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)

Miroslava Polcová

Hráme sa s digitálnymi technológiami

Božena Polláková

Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov II.

Mgr. Beáta Džačovská

Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov I.

Iveta Dysková

Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu. Pracovné listy

Mgr. Zlata Knapíková

V rozprávke čistoty

Vlasta Brezovská

Pohybové hry a činnosti v materskej škole

Mgr. Mariana Kurimská

Bacilkovia. Edukačné činnosti na osvojenie si hygienických návykov

Slávka Macková

Tvorivá grafomotorika vo výtvarnom prejave

Mgr. Eva Móriková

Včielka Bee Bot hľadá kvietky

Mgr. Katarína Buľko

Včielka Bee-bot v edukačných aktivitách

Karina Točená

Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot

Mgr. Alena Vrábľová

Súbor aktivít zameraný na rozvoj jazykových a komunikatívnych kompetencií rómskych detí

Beáta Siheľská

Psychomotorické hry na rozvoj jemnej motoriky

Katarína Repková

Bezpečnosť cestnej premávky

Mária Hozová

Zdravý štart do života

Mária Korečková

Veselý úsmev. Námety k výchove k starostlivosti o zúbky

Mgr. Marcela Buľková

Včielka cestovateľka

Mgr. Janka Martinská

Pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností

Renáta Triščová

Ovocie a zelenina. Edukačné aktivity na ich poznávanie

Anna Rašíková

My sme deti maličké, rúčky máme čistučké

Helena Haničáková

Čarovné slovíčka. Edukačný projekt

Mgr. Michaela Tatarková

Zlomjazýček

Katarína Repková

Ochrana zdravia

PaedDr. Tatiana Gáborová

Možnosti rozvoja grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

Marta Rückschlosová

Mozaika a artefakt z nití v našej škôlke

Mgr. Zuzana Toporcerová

Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy

Mgr. Miriama Bartošová

Čistotníček

Bc. Mária Tabajová

Škôlka zdravia

Edita Gallíková

Rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít

Mária Fešková

Rozvíjaj sa jazýček

Stránky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.