Kultúra

Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)

Stanislava Zdútová

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám

Daniela Hurná

Betlehemská hviezdička. Pásma a divadielka s vianočnou tematikou

PaedDr. Anna Knapová

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti rozprávkou

Bc. Katarína Töröková

Doplňovačky s prediktabilným textom

Bc. Monika Kulpová

Čarovné príbehy v maľovanom čítaní

Bc. Anna Bukovinová

Od Lucie do Vianoc

Tímea Majerová

Rozprávkový karneval Školský projekt

Andrea Vojtová

Rozprávkove kreslo – Paraniši stolko Rozprávky v edukačných aktivitách

Bc. Anna Bertová

Realizácia edukačných aktivít podľa námetov z detskej literatúry

Tímea Majerová

Oslavujeme Deň matiek a Mesiac úcty k starším

Bc. Klaudia Hricová

Námety k oslavám ku Dňa matiek

Mgr. Mariana Jančiková

Jesenná paleta. Edukačné aktivity s využitím výtvarnej výchovy

Nataša Tatranská

Zošit edukačných hier s regionálnym zameraním

Mária Krausová

Využitie prvkov regionálnych tradícií v predprimárnom vzdelávaní

Nataša Tatranská

Školský projekt Malinôčka s regionálnym zameraním

Mgr. Viktória Madziková

Rozprávkový svet

PaedDr. Iveta Hajdúková

Rok v materskej škole v básniach a riekankach

Gabriela Šrenkelová

Poďte s nami na oslavy

Magdaléna Hamráková

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v praxi materskej školy

Oľga Kaľavská

Regionálne okienko – od januára po december

Mgr. Beáta Katona

Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí v materskej škole

Mgr. Margareta Špániková

Deti sveta

Mgr. Lenka Kozáková

Zaspievaj si s orieškom

Katarína Hajduová

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom maľovaného čítania

Mgr. Dana Koštová

Rok v materskej škole - Keď prichádza jar

Anna Sukovatá

Regionálne prvky v edukačnom procese materskej školy

Mgr. Anna Rojková

Ľudové tradície v štyroch ročných obdobiach

Mgr. Dana Koštová

Aktivity z regionálnej výchovy pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku

Zuzana Krupiová

Spracovanie divadelného predstavenia Tri hlúpe kačiatka

Mgr. Klára Slabeciusová

Rozvoj grafomotorických zručností cez výtvarné techniky

Stránky

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.