Ľudia

Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)

Mgr. Alena Slobodníková

Ukážky hier na rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole

Bc. Veronika Bjalončíková

Edukačné aktivity a pracovné listy so zameraním na matematické predstavy

Ľubica Kantorová

Didaktické hry na rozvíjanie matematických predstáv

Anna Rašíková

Vláčik slušného správania

Bc. Michaela Grajcárová

Matematika v predškolskom veku

Anna Grajcárová

Interaktívna tabuľa v edukačných aktivitách

Anna Liptáková

Včielkine Lenkine pracovné listy II.

Anna Liptáková

Včielkine Lenkine pracovné listy I.

Bc. Janette Grácová

Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom prosociálnych hier v materskej škole

Bc. Agáta Šuleková

Aktivity na rozvoj prosociálnej výchovy detí

Bc. Agáta Šuleková

Aktivity na realizáciu interkultúrnej výchovy v podmienkach materskej školy

Bc. Zuzana Firmentová

Šmolkova matematika Pracovné listy

Alica Rusnyáková

Matematika hrou pre najmenších

Magdaléna Hudáková

Tvorivá dramatika v materskej škole

Bc. Bižová Lucia

Priateľstvo je vzácny dar

Mgr. Mária Dianová

Ja a moji kamaráti

Bc. Zdenka Kiselová

Hry na podporu socializácie a komunikácie detí predškolského veku

Mgr. Iveta Migašová

Hráme sa spolu ruka v ruke

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.