Príroda

Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)

Anna Kračúnová

Ročné obdobia očami detí

Mgr. Tatiana Chnapková

Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole

Mgr. Jana Mihóková

Využívanie objavných činností v tematickom okruhu Príroda

Sylvia Zsigraiová

Separovanie odpadu Námety pre predprimárne vzdelávanie

Katarína Fedorová

Jeseň a jej tajomstvá Námety na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

Bc. Veronika Mareková

Edukačné hry a činnosti zamerané na prírodovedné vzdelávanie v materských školách

Vlasta Brezovská

Domáce zvieratá v edukačných hrách a činnostiach

Bc. Eva Kišoňová

Zvieratá, ktoré žijú v zajatí snehu

Mgr. Viktória Boján

Príroda sa zobudila

Silvia Gatialová

Hry a edukačné činnosti s tématikou prírody

Jana Vinceová

Environmentálna výchova v materskej škole

Bc. Eva Frická

Edukačný projekt environmentálnej výchovy v materskej škole

Eva Jusková

Bádateľské činnosti detí v materskej škole

Mgr. Beáta Katona

Žiť zdravo – plávať hravo

Emília Petričková

Príroda a jej ochrana

Mgr. Silvia Hrehová

Enviroprojekt zážitkovým učením

Mgr. Radoslava Flimerová

Projektové vyučovanie - Voda

Mgr. Radoslava Flimerová

Projektové vyučovanie – Cestujeme svetom

Bc. Jana Čajková

Prírodovedné aktivity v materskej škole

Judita Šramková

Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole

Hildegarda Sany

Mladí pestovatelia

Mgr. Lucia Petrišová

Chráňme si našu Zem

Aneta Liptáková

Environmentálny svet

Mgr. Júlia Bláha

Výlet do lesa

Jana Jakubová

Štyri ročné obdobia zážitkovým učením

Martin Lenard

Poznaj a chráň našu prírodu

Miroslava Profantová

Chrobáčiky objavujú prírodu

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.